Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ทางเว็บ www.ufabetunlimitedum3.com ได้กำหนดมา เพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทางเราแนะนำให้ทุกท่านศึกษาข้อบังคับ และเงื่อนไขให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเรา เพราะจะมีผลผูกพันทางกฎหมาย

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข ( Terms and Conditions ) ดังต่อไปนี้

  1. ท่านใดต้องการสมัครสมาชิกกับทาง ufabetunlimitedum3.com ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป กรอกข้อมูลที่เป็นความจริงให้ครบถ้วน ก่อนยืนยันในการสมัครสมาชิก
  2. ทางเว็บ ufabetunlimitedum3.com มีนโยบายที่เก็บข้อมูลของสมาชิกเป็นความลับ ทางเราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปให้บุคคลที่ 3 ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
  3. สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บ ufabetunlimitedum3.com ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนด อาทิเช่น อัตราการวางเดิมพัน อัตราการฝากเงิน และถอนเงิน เป็นต้น
  4. ทางเว็บ ufabetunlimitedum3.com ของเรา ขอปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา
  5. ทางเว็บ ufabetunlimitedum3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก ถ้าทางเว็บไซต์ได้ตรวจสอบพบว่าสมาชิกท่านนั้น ได้ละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขของทางเรา ซึ่งทางเราจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดในทันที
  6. ทางเว็บ ufabetunlimitedum3.com มีสิทธิ์ปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ได้ทุกเวลา ซึ่งทางเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบกันก่อนล่วงหน้า และทางเราสามารถใช้ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขใหม่ได้ทันที
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ปรากฏอยู่บนทางเว็บ ufabetunlimitedum3.com ไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำไปใช้ หรือคัดลอกไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งถ้าทางเว็บไซต์ได้ตรวจพบ ทางเราจะดำเนินคดีทางกฎหมายทันที
  8. ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของทางเว็บ ufabetunlimitedum3.com ถูกควบคุมด้วยตัวบทกฎหมาย หากเกิดกรณีมีการขัดแย้งขึ้น จะถูกไต่ส่วนทางกฎหมายทันที
  9. หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetunlimitedum3.com
  10. ในกรณีผู้ที่สมัครสมาชิกกับทางเว็บ ufabetunlimitedum3.com ได้ทำการยืนยันในการสมัคร ทางเราจะถือว่าทุกท่านยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ของเรากำหนดทุกข้อ